logo
image
image

Witaj na stronach Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, głównej polskiej organizacji skupiającej prozaików, poetów, dramatopisarzy, krytyków literackich i tłumaczy. SPP stanowi kontynuację Związku Literatów Polskich, założonego w 1920 roku pod nazwą Związek Zawodowy Literatów Polskich.
> Historia

Osoby zainteresowane wstąpieniem do nas mogą zapoznać się z warunkami przyjęcia.
> Statut

Na bieżąco informujemy o wydarzeniach – wieczorach autorskich, sesjach literackich itp.
> Kalendarium

O tym, co już było, mówi
> Archiwum

Słowo nad grobem Julii Hartwig

 

Janusz Głowacki

Stanowisko SPP w sprawie pominięcia Czesława Miłosza w lekturach

do 31 sierpnia…

Katarzyna Suchcicka nie żyje

Wanda Chotomska – pożegnanie

Julia Hartwig, 14.08.1921 Lublin – 14.07.2017, Pensylwania, USA

Apel

Spotkanie z Anną Nasiłowską 20.06.2017

Wybory ZG SPP 2017