logo
image
image

Zarząd Główny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

w kadencji 2017–2020

 

Prezydium:

prezes Anna Nasiłowska-Rek

wiceprezesi Jacek Moskwa i Piotr Müldner-Nieckowski

skarbnik Bogdan Baran

sekretarz Dorota Mentzel

przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej Żaneta Nalewajk-Turecka

sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej Marek Ławrynowicz

 

Członkowie:

Łucja Dudzińska

Gabriela Matuszek-Stec

Lesław Nowara

Bożena Ptak

 

Prezesi Oddziałów:

Wojciech Banach (Bydgoszcz)

Zbigniew W. Fronczek (Lublin)

Jacek Inglot (Wrocław)

Małgorzata Karolina Piekarska (Warszawa)

Bożena Ptak (Gdańsk)

Sergiusz Sterna-Wachowiak (Poznań)

Andrzej Strąk (Łódź)

Jan Strządała (Katowice)

Andrzej Sulikowski (Szczecin)

Krzysztof Szatrawski (Olsztyn)

Michał Zabłocki (Kraków)