logo
image
image

Zarząd Główny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

w kadencji 2014-2017

 

Prezydium:

prezes SERGIUSZ STERNA-WACHOWIAK

wiceprezesi IWONA SMOLKA i JACEK MOSKWA

skarbnik BOGDAN BARAN

sekretarz GAJA KOŁODZIEJ

przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej

ANNA NASIŁOWSKA

 

Członkowie Zarządu Głównego:

MAREK CZUKU

STANISŁAW BREJDYGANT

DOROTA KOMAN

GABRIELA MATUSZEK

PIOTR MÜLDNER-NIECKOWSKI

przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej

JANUSZ ODROWĄŻ-PIENIĄŻEK

przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego

PIOTR MATYWIECKI

 

Prezesi Oddziałów:

WOJCIECH BANACH (Bydgoszcz)

BOŻENA PTAK (Gdańsk)

JAN STRZĄDAŁA (Katowice)

MICHAŁ ZABŁOCKI (Kraków)

ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ FRONCZEK (Lublin)

ANDRZEJ STRĄK (Łódź)

KRZYSZTOF SZATRAWSKI (Olsztyn)

SERGIUSZ STERNA-WACHOWIAK (Poznań)

ANDRZEJ SULIKOWSKI (Szczecin)

MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA (Warszawa)

EUGENIUSZ DĘBSKI (Wrocław)